Disclaimer

Disclaimer

Goedkoperondreis.com heeft deze site met veel zorg en precisie voor zijn bezoekers samengesteld. Toch kan het voorkomen dat inhoud of aanbiedingen van deze site en de daar door onze samengestelde informatie niet altijd juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor doorverwijzingen naar andere websites of media via hyperlinks. Goedkoperondreis.com kan nooit garanderen dat alle informatie juist is, maar wij zullen hier altijd naar trachten. Goedkoperondreis.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor reizen die via onze site zijn geboekt bij andere reisbureaus en de eventuele schade die dit heeft toegebracht.
De informatie die wij op deze site aan u laten zien kunnen altijd gewijzigd worden. Goedkoperondreis.com kan op eigen initiatief altijd zijn informatie wijzigen of verwijderen als deze onjuist is.

Algemeen

Bariba ICT Services, hierna te noemen Goedkoperondreis.com, verleent u hierbij toegang tot www.goedkoperondreis.com en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Goedkoperondreis.com en derden zijn aangeleverd.

Goedkoperondreis.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op Goedkoperondreis.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.goedkoperondreis.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie  of aanspraak op juistheid.Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van goedkoperondreis.com

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Goedkoperondreis.com en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Goedkoperondreis.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.goedkoperondreis.com op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.